Dziecięca matematyka w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako ,,ulepszanie” , ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”, ,,modernizacja” , ,,pozytywna zmiana” itp. Każdy z tych terminów zawiera część prawdy o istocie tego pojęcia.

Od lat w naszym przedszkolu wprowadzałyśmy elementy różnych metod innowacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej edukacji i chcąc polepszyć jakość pracy naszej placówki stworzona została  innowacja pedagogiczna,,Dziecięca matematyka w przedszkolu". Realizowana jest ona w grupie 5,6 – latków w okresie od IX 2011 do VI 2012.

Innowacja „ Dziecięca matematyka w przedszkolu” ma charakter programowy i oparta jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.Stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i programu, na którym pracuje grupa III ,,Bajkolandia” w roku szkolnym 2011- 2012. Opracowana została przez nauczycielki mgr Beatę Ewę Mikłasz i mgr Beatę Mikłasz.

Proponowane przez nas zajęcia i zabawy matematyczne cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, rozbudzają ich aktywność poznawczą oraz inspirują  do kreatywnego myślenia.

Zgodnie z postulatami pracy dydaktyczno- wychowawczej zajęcia matematyczne w przedszkolu mają na celu przyczynienie się do możliwie harmonijnego i integralnego rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia nasze odbywają się 2 razy w tygodniu w formie zorganizowanych zajęć dydaktycznych oraz w postaci zabaw i gier, które wplecione zostały w ramowy rozkład dnia.

Ujmują 12 kręgów tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka:

 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności,   które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni    i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 2. Rytmy – rozwijają umiejętność skupiania uwagi na    prawidłowościach
  i korzystania z nich w różnych   sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności  liczenia i rozumienia sensu mierzenia.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia  konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach do  liczenia w pamięci.
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia  liczby naturalnej (zbiory).
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie   dostępnym 6-latkom (1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara).
 6. Klasyfikacja – czyli wspomaganie rozwoju czynności  umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć   (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach  – segregowanie).
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych –   doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci.
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia (ważymy lalki,  piłki, misia i inne zabawki), używamy terminu „ciężar”.
 9. Mierzenie płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia:   mniej – więcej.
 10. Intuicje geometryczne - kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko   konstruuje w swoim umyśle pojęcia samodzielnie   (lustro, figury),
 11. Konstruowanie gier przez dzieci – hartuje odporność   emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego:  gry – opowiadania,  gry z czynnościami matematycznymi (doliczania,   odliczanie).
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (, =,+,)- zgodnie 
  z możliwościami 6-latków.

W grupach przedszkolnych kształtowanie pojęć matematycznych, już od najmłodszych lat, ukierunkowane jest na odnajdywanie treści matematycznych we wszystkich „zwykłych” codziennych zajęciach, takich jak: porządkowanie zabawek czy siadanie do posiłku i wiele innych.

Celem wprowadzenia innowacji matematycznej „ Dziecięca matematyka w przedszkolu” do programu pracy wychowawczo-dydaktycznej  nie jest ani nauka liczenia, ani też nauka terminologii matematycznej. Chodzi tu o kształcenie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi. Tym samym jest to przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole, to podwalina do dalszego kształcenia matematycznego.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl