Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów na rok szkolny 2017/2018:

L. p.

Rodzaj czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

1.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu na kolejny rok

od 20 lutego 2017 r.

do 27 lutego 2017 r.

2.

Ustalenie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018

28 lutego 2017 r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 1 marca 2017 r.

do 31 marca 2017 r.

4.

Praca komisji rekrutacyjnej

od  3 kwietnia 2017 r.

do 6 kwietnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  7 kwietnia 2017 r.

do 11 kwietnia 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2017 r.

8.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

od 12 kwietnia 2017 r.

do 20 kwietnia 2017 r.

9.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

10.

Prawo rodziców do odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

11.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

12.

Informacja do Burmistrza Miasta Lubaczowa o liczbie kandydatów nieprzyjętych

 

13.

Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu

15  maja 2017 r.

Rodzaj czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 19 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca2017 r.

2.

Praca komisji rekrutacyjnej

27 czerwca 2017 r.

do 28 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 czerwca 2017 r.

do 03 lipca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04 lipca 2017 r.

6.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

od 04 lipca 2017 r.

do  11 lipca 2017 r.

7.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

8.

Prawo rodziców do odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

9.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl