Opłata za przedszkole 

1. Przedszkole prowadzi usługi dwojakiego rodzaju:

1) usługi bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej

    wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8.oo do 13.oo.

2) usługi odpłatne stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową

    wychowania przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

2. Godzina swiadczeń dodatkowych kosztuje 1 zł.

3. Deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzaju spożywanych

    posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat,

    rodzic przedkłada w umowie o świadczenie usług przedszkolnych.

4. Opłaty za wyżywienie i świadczenie usług dodatkowych dokonywać należy

     od 5-go do 15 – tego każdego miesiąca w formie przelewu na konto bankowe przedszkola.

5. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola , przedszkole

     może naliczać ustawowe odsetki.

 

Przelew powinien zawierać następujące dane:

• Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Lubaczowie

• Nr rachunku : 49910100032001001187180001

• Kwota ogółem.....................................................................

• Nazwa zleceniodawcy........ (Nazwisko imię rodzica)

• Tytułem: imię i nazwisko rodzica i dziecka..............................

Za jaki miesiąc wpłata ..................................(za miesiąc bieżący)

Opłata za usługę dodatkową .......................................(kwota)

Koszty wyżywienia .....................................................(kwota)

 

Należy oddzielnie podać kwotę za wyżywienie i kwotę za świadczenie dodatkowe

Nie należy zaokrąglać kwot

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl