Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie

 Misja przedszkola              

 RUCH I ZABAWA OTWIERAJĄ SERCE I UMYSŁ 

Misją naszego przedszkola jest rozwijanie potencjału każdego dziecka, troska i dbałość

o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci bez względu status społeczny i materialny

w oparciu o szeroko pojętą zasadę partnerstwa i przyjaźni. 

W naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce. 

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju talentów, 

Wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. 

Zapewniamy bezpieczeństwo,

Troszczymy się o rozwój wielowymiarowej samodzielności 

Bliskie są nam korczakowskie ideały wychowawcze.

Wizja placówki 

Pragniemy, aby przedszkolny świat dziecka integrował się z domem rodzinnym,

kojarzył z beztroskim, zdrowym dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Rozwijają zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie,

rozwijają umiejętności oraz kształtują samodzielność. 

Dzieci wyposażone są w wiedzę i umiejętności pozwalające na osiąganie

sukcesów na dalszych etapach edukacyjnych.

Dzieci kierują się wartościami uniwersalnymi i postępują zgodnie z katalogiem

praw J. Korczaka. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do

indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci. Praca oparta jest na zabawie,

która angażuje emocjonalnie , pobudza do twórczego działania, inspiruje

do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości,  a jednocześnie

jest źródłem satysfakcji i radości. Pedagodzy w naszym przedszkolu

systematycznie obserwują rozwój dzieci, znają potrzeby, zainteresowania i talenty.

Do diagnozy wykorzystują autorskie narzędzia diagnostyczne uzupełnione

o kwestionariusze. Poszukują nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań,

mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby

i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu nie tylko swojej grupy

ale i przedszkola. Przedszkole skutecznie promuje swoje osiągnięcia

i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Baza, wyposażenie, aranżacja

pomieszczeń i otoczenia wpływa na jakość pracy z dzieckiem,

które ma możliwość doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów.

Wpływa to również na wysoką ocenę środowiska. Jest zarządzane w sposób sprawny

 i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. 

Integrujemy środowisko lokalne tworząc i rozwijając pozytywne relacje

oraz kultywując tradycje rodzinne i patriotyczne 

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny

 • dzieci chętnieprzychodzą ,
 • znakomicie się tu czują, dobrze bawi
 • chętnie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez przedszkole, 

Bardzo ważne jest, by pobudzać i zachęcać dziecko do dobrych czynów, chwalić

za nie, nie podkreślać i nie roztrząsać słabości. Jeśli rozwiną się mocne strony osobowości,

to słabości znikną lub łatwiej będzie dziecku sobie z nimi poradzić 

Dlatego za niezwykle ważną uznajemy potrzebę podmiotowości dziecka, a więc: 

 • akceptowanie indywidualnych odczuć,
 • pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,
 • unikanie sankcji prowadzących do lęku,
 • stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,
 • liczenie się z wrażliwością dziecka,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności,
 • unikanie zakazów - częste nagradzanie w postaci słownej aprobaty dla zwiększania poczucia własnej wartości,
 • kształcenia poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.
Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić...”
„... Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości .
Dajcie mu zapas uśmiechów na całe życie cierniowe.
Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe...”
J. Korczak

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl