Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Edukacja przedszkola jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej
zaniedbywać. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom. To miejsce ma mnóstwo
zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno.
Twoje dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści są bardzo
szerokie, obejmujące społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy
rozwój Twojego dziecka.

Rozwój społeczny
Poprzez kontakt z rówieśnikami, dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w
świecie. Dziecko uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej, współpracować , ale też
„zawalczyć o swoje". Zabawa w grupie lepiej niż jakiekolwiek wytłumaczenie pozwala
zrozumieć i doświadczyć, na czym polega współpraca i współdziałanie. Grupa przedszkolna
stanowi małą , ale różnorodną społeczność, w której uwidaczniają się różne charaktery,
temperamenty, zdolności. Jest to niewątpliwie kolejna zaleta, ponieważ kontakt z dziećmi o
różnych możliwościach, uczy dzieci tolerancji i kształtuje postawy akceptacji. Czasami należy komuś
pomóc, z kimś innym trzeba się zaprzyjaźnić, z innym wytrzymać i zaakceptować, a jeszcze z innym
kolegą być może i pokłócić. Z czasem również dziecko zdobywa wiedzę, jakie zachowania są
społecznie akceptowane, a jakie nie. Szybko dowiaduje się, że nie wolno bić się z innymi ani nikogo
obrażać. Nauczy się mówić ,,przepraszam" jeśli zrobi coś złego lub podziękuje kiedy rówieśnik zrobi
coś dla niego. Zabawa zespołowa uczy tolerancji, podziału pracy, kształtuje postawy
akceptacji, cierpliwości, umiejętność kompromisu.

Rozwój intelektualny
W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to bowiem podstawowa
aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć skrzydła wyobraźni. Zabawa ma, ogromne
znaczenie dla rozwoju dziecka. Służy zaspokojeniu potrzeby ekspresji, twórczości, dostarcza dziecku
wielu radosnych przeżyć. Jest niezbędna dla jego prawidłowego rozwoju. Dlatego należy pamiętać,
że dla dziecka zabawa jest przyjemnością, ale również i nauką. Twórcza postawa bawiącego się
dziecka, jest wynikiem jego potrzeby poszukiwania, doznawania radości, przeżywania osobistego
sukcesu, który jest możliwy właśnie za sprawą zabawy. W zabawie dziecko zdobywa nowe
umiejętności, uczy się samodzielnego myślenia, poszerza swoją wiedzę
i horyzonty, rozwija wyobraźnię i kreatywność.

Rozwój emocjonalny
Dziecko odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Ponadto przyzwyczaja się spędzać czas poza swoją
rodziną, rozwija poczucie niezależności oraz umiejętności gwarantujące niezależność.
Buduje stabilizację a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój językowy
Dziecko uczy się porozumiewać z innymi przy pomocy zdań w miarę, jak jego zdolności
językowe rozwijają się. Trzylatki, które do tej pory niewiele mówiły, nagle stają się
rozmowne. Dziecko uczy się jak wyrażać siebie za pomocą słów, uczy się słuchać, w jakisposób korzystać z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Ponadto już od
najmłodszych lat dziecko ma możliwość nauki języka obcego i w ten sposób poszerza swoje
kompetencje językowe. W przedszkolu diagnozowana jest wymowa i kompetencje językowe
dziecka i w razie konieczności dziecko korzysta z terapii logopedycznej.

Rozwój ruchowy
W przedszkolu dziecko rozwija się w aspekcie psychoruchowym, ponieważ za rozwojem ruchowym,
podąża rozwój psychiczny. Zajęcia takie, jak gimnastyka , rytmika, tańce i zawody sportowe, z
pewnością przyczyniają się do tego. Oprócz tego podczas tzw. „zajęć stolikowych" dzieci ćwiczą
sprawność manualną np. lepiąc z plasteliny, rysując, malując itd.), która stanowi podstawę
późniejszej nauki pisania. Zajęcia ruchowe ćwiczą sprawność ruchową i kondycję fizyczną, ale również
rozładowują energię. Bardzo dobrym miejscem na spożytkowanie nadmiaru energii dzieci, jest ogród
przedszkolny, gdzie przedszkolaki mogą wybawić się do woli na świeżym powietrzu. Znaczenie
również mają różnorodne zabawy sportowe, podczas których dziecko poznaje smak rywalizacji,
zwycięstwa czy gorycz porażki.

Przedszkole, jak sama jego nazwa wskazuje, jest miejscem, w którym dziecko zostaje
przygotowane do szkoły. Dziecko nie tylko uczy się takich umiejętności, jak koncentracja uwagi,
ponoszenie konsekwencji swoich działań, reagowania na polecenia, ale także sprzątania po
zakończonej zabawie czy też pracy. Dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia przedszkolne,
przejście do szkoły podstawowej będzie łatwiejsze dla nich jak i dla ich rodziców.
Uczęszczanie dziecka do przedszkola przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom.
Dzieci zdobywają nowe umiejętności, a rodzice mają czas na pracę zawodową oraz co
bezcenne mają możliwość spotkań z innymi rodzicami i specjalistami, mogą nawiązać
kontakty w lokalnej społeczności, otrzymać wsparcie i informacje związane z zagadnieniami
rodzicielstwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Reasumując, przedszkole:
• uczy dziecko samodzielności,
• uczy współdziałania w grupie i życia społecznego,
• stwarza dziecku okazje do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
• kształtuje i rozwija umysł dziecka,
• rozwija wyobraźnię i kreatywność,
• rozwija kompetencje językowe,
• uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
• pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
• przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl